Termeni și Condiții Generale de utilizare a serviciilor puse la dispoziție prin intermediul site-ului neurominder.ro

Serviciile puse la dispoziție prin intermediul site-ului Neurominder.ro sunt oferite de NEUROMINDER RESEARCH SRL cu sediul în Calea Dorobanţi, Nr. 32, CLĂDIREA D’OR OFFICES ET.4, BIROUL 514, Sector 1, București, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/25075/2022, CUI 47374010, reprezentată legal de Constantin Mădălina, în calitate de Administrator (denumită în continuare „Neurominder Research” sau „Societatea”).

Prin utilizarea serviciilor puse la dispoziție contra cost sau gratuit prin intermediul neurominder.ro, între Neurominder Research (astfel cum a fost identificată mai sus, în calitate de prestator) și dumneavoastră (persoană fizică sau juridică denumită în continuare “Utilizator”, cu datele de identificare menționate în contul dumneavoastră înregistrat în prezentul site, în calitate de beneficiar), are loc încheierea unui contract de prestări servicii, ale cărui termeni și condiții generale sunt prezentate în continuare.

Termenii și condițiile generale reglementează drepturile și obligățiile dumneavoastră și ale Neurominder Research privind accesarea, efectuarea de download, utilizarea de programe și contractarea de servicii oferite de Societate prin intermediul Neurominder Research.ro.

Pentru orice deschidere de cont făcută pe acest site sau orice comandă privind unul dintre serviciile puse la dispoziție de Neurominder Research, este necesară bifarea căsuței „Am luat cunoștință de termenii și condițiile generale”. Prin noțiunea de „comandă” se înțelege cererea de achiziționare sau utilizare a unui produs pus la dispoziție de Neurominder Research prin intermediul neurominder.ro în schimbul unui preț.

Prin accesarea, navigarea sau utilizarea conținutului pus la dispoziție de neurominder.ro, va exprimați acordul în mod necondiționat și irevocabil cu privire la toți termenii și condițiile din această secțiune.

În cazul în care nu sunteți de acord cu toți termenii și toate condițiile stipulate în continuare sau cu oricare dintre acestea, va rugăm să încetați accesarea, navigarea sau utilizarea acestui site de îndată.

Neurominder Research își rezervă dreptul de a modifică termenii și condițiile prezentului site în orice moment, în funcție de legislația în vigoare sau de politică firmei. Accesarea și utilizarea în continuare a acestui site, după ce au fost aduse modificări termenilor și condițiilor prezente în această secțiune, indică în mod necondiționat și irevocabil acceptul dumneavoastră cu privire la noii termeni și condiții astfel cum au fost modificăți. Termenii și condițiile își produc efectele odată cu lansarea prezentului site și respectiv accesarea conținutului acestuia de către dumneavoastră.

Drepturile și obligățiile părților

Drepturile și obligățiile Neurominder Research

Neurominder Research va încerca să pună la dispoziția dumneavoastră informații exacte și actualizate. Cu toate acestea va rugăm să verificați acuratețea informațiilor de pe site înainte de a va baza pe această, Societatea nefiind răspunzătoare pentru eventualele prejudicii cauzate că urmare a existenței unor informații inexacte, incomplete sau neactualizate. Ne rezervăm dreptul de a face orice modificări conținutului acestui site în orice moment.

Neurominder Research nu poate garanta, expres sau implicit, în privința conținutului, a software-ului ori a produselor și serviciilor publicate pe site. Societatea nu răspunde sub nicio formă și în nicio situație pentru nicio pierdere, daună sau eroare pricinuită direct sau indirect, pentru nicio lipsă de profit directă sau indirectă (incluzând, dar fără a se limita la daune pentru pierderea profitului, întreruperea unor afaceri sau altele similare), suferite că urmare a utilizării sau a întreruperii utilizării ori a lipsei regularității informațiilor și serviciilor furnizate pe site or că urmare a apariției unui virus, a unei erori tehnice, a întreținerii site-ului sau cauzate de un terț ce a accesat în mod neregulamentar acest site.

Neurominder Research nu răspunde pentru niciun prejudiciu sau costuri ce pot interveni din întârzierea plăților de către utilizator sau sistarea furnizării serviciilor către acesta că urmare a nerespectării obligățiilor sale contractuale.

Neurominder Research oferă asistență pentru probleme legate de aplicațiile prezente în serviciile oferite în cadrul acestui site.

Neurominder Research nu își asumă responsabilitatea pentru pierderea parolelor de acces la contul de utilizator sau pentru activități ce pot compromite contul Clientului. În cazul în care Neurominder Research primește o notificare cu privire la existența unor servicii cu o aparență nelegală realizată de către clienți, își rezervă dreptul de a suspendă contul de utilizator sau de a bloca accesul la acesta.

Neurominder Research are dreptul de a colecta date anonime despre modul de utilizare a serviciilor sale și de a le face publice în mod agregat. Neurominder Research nu monitorizează și nu exercită niciun control asupra datelor și documentelor Clientului.

Acest site poate conține link-uri către alte site-uri aparțînând altor persoane fizice sau juridice. Neurominder Research nu își asumă nicio răspundere privind conținutul acestor site-uri și nu este un reprezentant al site-urilor în cauza. În acest sens menționăm că nu raspudem pentru calitatea informațiilor aflate pe aceste site-uri sau pentru serviciile și produsele promovate de/pe aceste site-uri.

Drepturile și obligățiile Utlizatorului

Utilizatorul este singurul responsabil pentru datele introduse în acest site precum și pentru felul și scopul în care folosește serviciile propuse de Neurominder Research sau pentru orice încălcare a legii sau a drepturilor unei terțe persoane.

Utilizatorul se obligă să folosească serviciile Neurominder Research în deplină legalitate și cunoscând dispozițiile legale în vigoare cu privire la activitatea pe care o desfășoară.

Utilizatorul poartă întreaga responsabilitate în cazul în care prepuși ai acestuia încalcă dispozițiile prezentilor termeni și condiții sau se angajează în activități ilegale sau imorale.

În cazul în care utilizatorul folosește serviciile puse la dispoziție de Neurominder Research în mod fraudulos, acesta va răspunde pentru prejudiciile cauzate Societății pe această cale.

Utilizatorul este responsabil pentru actualizarea datelor din contul creat în prezentul site de îndată ce intervin modificări. Neurominder Research nu își asumă responsabilitatea în cazul în care intervin prejudicii sau pagube de orice natură din cauza imposibilității accesării adresei de email înregistrată pe site sau din cauza schimbării e-mailului de către Utilizator fără notificarea în prealabil a Societății.

Utilizatorul este responsabil pentru salvarea ușerului și parolei necesare accesării site-ului.

Prin utilizarea serviciilor puse la dispoziție de către Neurominder Research, Utilizatorul va procesa datele cu caracter personal conform prevederilor legale în vigoare și are obligăția de a respectă legislația din domeniu, Societatea nefiind responsabilă pentru eventualele prejudicii create astfel de Utilizator.

Acest site conține materiale protejate prin copyright incluzând, dar fără a se limita la, text, software, imagini, grafice, design etc. Cu privire la acestea aveți dreptul să le accesați, să faceți download și să le stocați temporar doar în scop personal și necomercial. În cazul în care doriți să utilizați materialele de pe site în scop comercial este necesar acordul expres, în scris, al Neurominder Research.

Nu puteți modifică, publică, transmite sau participa la transferul, vânzarea, crearea de software derivat sau să exploatați conținutul prezentului site, în parte sau în întregime.

Dacă doriți să folosiți materialele puse la dispoziția dumneavoastră pe acest site dincolo de limitele acestor termeni și condiții, trebuie să obțineți acordul expres, în scris, al Neurominder Research.

Utilizarea serviciilor puse la dispoziție de Neurominder Research nu vă oferă niciun drept de proprietate intelectuală asupra acestora sau asupra conţinutului pe care îl accesaţi. Prezenţii Termeni şi condiţii nu vă acordă dreptul de a utiliza nicio marcă sau siglă din cadrul Neurominder Research.ro.

Încetarea relațiilor contractuale

Încetarea furnizării serviciilor prestate de Neurominder Research către utilizator poate avea loc prin acordul părților sau prin rezilierea contractului, în caz de neexecutare a obligățiilor contractuale.

Totodată, contractul poate fi denunțat unilateral de către orice parte contractantă, denunțarea fiind comunicată celeilalte părți cu cel puțîn 30 de zile înainte că această să își producă efectele. În cazul în care contractul se încheie pentru o perioada minimă, denunțarea unilaterală de către Utilizator în interiorul perioadei minime poate avea loc cu condiția plății către Societate a unei sume de bani reprezentând echivalentul diferenței dintre costul total al perioadei minime și costul perioadei achitate până în momentul denunțării unilaterale a contractului.

Soluționarea litigiilor

Orice litigiu născut în legătură cu serviciile funizate prin prezentul site se soluționează pe cale amiabilă iar în cazul în care acest lucru nu este posibil, instanța competență este cea de la sediul Neurominder Research.